You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

График работы ПН - ВС:

Киев: с 11:00 до 21:00, Харьков: с 11:00 до 21:00

Житомир: с 10:00 до 21:00

Днепр: с 10:00 до 21:00

Публичный договор

УГОДА КОРИСТУВАЧА

ПУБЛИЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ ТА ПРОДАЖУТОВАРІВ

Продавець, що здійснює продаж Товарів, опис та зображення (фотографії та/або відео) яких розміщені на Сайті https:// CHER17.com, з одного боку, та покупці, з іншого боку, приймають умови цього Публічного договору купівлі-продажу Товару (далі - «Договір» або «Публічний договір») про наступне.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є публічною офертою Продавця, адресованої невизначеному колу осіб та містить усі істотні умови для укладання електронного договору купівлі-продажу Товарів на визначених у цьому Договорі умовах.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). За повною згодою з Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення та за невиконання умов цього Договору.

1.3. Акцептом Покупець підтверджує свою повну та беззастережну згоду з усіма положеннями та правилами цього Договору без будь-яких винятків та обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з його умовами на момент здійснення Акцепту.

1.4. Належним чином оформлене та розміщене за допомогою Інтернет-магазину замовлення на здійснення покупки обраного товару означає, що Покупець прийняв умови Договору публічної оферти.

1.5. Факт одержання Продавцем Замовлення від Покупця підтверджується фактом отримання Покупцем на адресу електронної пошти, вказану ним при Реєстрації, електронного листа від Продавця, який містить підтвердження отримання та подальшого виконання Замовлення.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

 

2.1. Для цілей цього публічного договору купівлі-продажу наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:
«ДОГОВІР» — це публічний договір купівлі-продажу, згідно з умовами якого Продавець зобов’язується здійснити продаж Товару невизначеному колу Покупців, які звернуться до нього з використанням засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин CHER’17, розміщений на веб-сайті: https:// CHER17.com. Укладення договору купівлі-продажу Товарів здійснюється в електронному вигляді на визначених Продавцем умовах.

“АКЦЕПТ” — надання Покупцем повної та безумовної згоди на пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Сайті, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення, тобто вчинення Покупцем дій, що спрямовані на прийняття умов цієї Публічної оферти.

«САЙТ» — веб-сайт Інтернет-магазину https://CHER17.com, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https:// CHER17.com, включаючи всі його веб-сторінки; власником та адміністратором Сайту є Продавець.

«ПРОДАВЕЦЬ» —Фізична Особа  Підприємець Теплюк Антоніна Василівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2950303489, зареєстрована у встановленому законом порядку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 11 жовтня 2019 року, номер запису 2 355 000 0000 024704. Місцезнаходження: 07433, Київська область, Броварський район, с. Богданівкавулиця Польова, будинок 33.

«ПОКУПЕЦЬ» — будь-яка дієздатна особа, згідно з чинним законодавством України, що, в порядку, передбаченому цим Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення з метою придбання Товару/ів, які пропонуються до продажу за допомогою засобів дистанційного зв’язку в Інтернет-магазині.

«ТОВАР» — непродовольчі товари народного споживання (одяг, взуття, шкіргалантерея, аксесуари тощо), що на умовах цього Договору пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет), зображення та/або опис яких розміщено в Інтернет-магазині CHER’17 (далі також – Інтернет-магазин).

«ЗАМОВЛЕННЯ» — належним чином оформлена та розміщена на Сайті «Інтернет-магазину» заявка Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів.

«ОТРИМУВАЧ ТОВАРУ» — Покупець або особа, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару та яка від імені Покупця фактично отримує Товар.

«РЕЄСТРАЦІЯ» — заповнення Покупцем відповідної форми на Сайті із зазначенням необхідних для його ідентифікації даних.

«ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ» — сторінка Сайту, що містить історію Замовлень Покупця, зроблених за допомогою Сайту та персональну інформацію, вказану Покупцем при Реєстрації. Особистий кабінет Покупця може містити також іншу інформацію, необхідну для ідентифікації Покупця та оформлення Замовлень, об’єм якої визначається Продавцем самостійно.

2.2. Для цілей цього Договору всі зазначені в п. 2.1. Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому п. 2.1. цього Договору, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.

2.3. Всі інші терміни, що окремо не визначені в цьому Договорі, сприймаються і тлумачаться в їх буквальному граматичному значенні, виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмета цього Договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

3.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний останнім Товар згідно Замовлення, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

3.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передачі) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

3.3. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.

3.4. Власник Інтернет-магазину залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цей Договір без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті «Інтернет-магазину», якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.

 

4. ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

 

4.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає на Сайті Інтернет-магазину наявний та запропонований до продажу Товар та оформляє Замовлення на будь-який Товар, що є доступним для Замовлення на Сайті Інтернет-магазину.

Покупець при оформленні Замовлення:

Натискає кнопку «Додати в кошик» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформити замовлення», в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою), прізвище, ім’я та по-батькові Отримувача Товару (у випадку, якщо отримувати Товар буде Отримувач Товару).

4.2. Перед заповненням форми «Оформити замовлення» Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття (акцептування) цих умов в повному обсязі — натискає кнопку «Оформити замовлення», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар.

4.3. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання даного Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «Оформити замовлення», за допомогою інформаційної системи веб-сайту: https://CHER17.com.

4.4. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення» Покуп